accountantskantoor Emmeloord

Heeft u een administratiekantoor nodig? Wij verzorgen voor onze ondernemers de administratie , de jaarrekening, advisering op financieel-, economisch en fiscaal gebied, fiscale aangiften en eventueel de werving en selectie van financieel personeel en fungeren door regelmatig contact als klankbord voor de ondernemer.

Men deelt het daarom vaak in bij bedrijfseconomie Men moet echter bedacht zijn op twee fundamentele verschillen tussen beide disciplines: ten eerste houdt boekhouding zich bezig met feiten, terwijl economie zich richt op mogelijkheden en keuzes; ten tweede is boekhouden een ambacht met een lange traditie, terwijl economie een wetenschap is.

In september stelt Concent voor u het begrotingsmodel op. Concent bespreekt de begroting met u. Nadat u de begroting heeft vastgesteld, leest Concent de begroting in het financiële systeem in. Voor het begrotingsproces heeft u een financieel adviseur ter beschikking voor 3 uur per school tenzij anders is overeengekomen.

In het FD wijzen deskundigen erop dat afspraken omtrent maximale beheerskosten een verhoogd risico op fraude met zich meebrengen: Dreigt het kostenplafond te worden overschreden, dan worden kosten boven die grens niet als kosten opgevoerd, maar bij andere posten weggeschreven.

Uiteraard kunt u voor ondersteuning een beroep doen op Sportservice Ede, door contact op te nemen met een combinatiefunctionaris uit uw regio Ook kunt u contact opnemen met Joost Gerrits, teamleider Verenigingsadvies en Projecten, via verenigingsadvies@ of 0318-692506.

Dan heb je nog het onderscheid tussen zzp-ers die hun onderneming drijven in de vorm van een eenmanszaak en diegene die hun onderneming drijven in de vorm van een BV. De tarieven van administratiekantoor IBEO zijn voor de laatst genoemde groep iets hoger, omdat de administratie van een BV meer werk met zich meebrengt.

Tip 2 Splits in de boekhouding Excel de factuurregels op. Zorg er dus voor dat je niet alleen de kostengroepen opsplitst, maar ook de factuurdatum, omschrijving, bedrag exclusief btw, de btw en het type van de kostenpost in aparte kolommen op dezelfde rij weergeeft.

Voor die laatste groep hoeven we alleen maar de provisie door te geven en de rest wordt geregeld. De Belastingdienst stelt dat je jouw boekhouding zelfs zeven jaar moet bewaren. Bij de kopers en de grotere fusiepartijen is er altijd sprake van het benutten van een kans om schaalvoordelen te behalen.

Twee volle werkdagen per maand is een ondernemer uit het mkb kwijt aan zijn financiële administratiekantoor administratie. Wij groeien graag met u mee. Als je tijdens deze cursus gebruikt maakt van InformerOnline hoef je je geen zorgen te maken. Daarnaast heb je het voordeel dat Administratiekantoor van Meijl Freriks is aangesloten bij de Federatie van belastingadviseurs, dit waarborgt advies op het aller hoogste niveau.

Door onze ruime kennis en praktijkervaring zijn wij zeer vertrouwd geraakt met de gang van zaken binnen het MKB. Daar vult u het bedrag in wat teveel betaald is, in dit voorbeeld €10. Stel deze vraag als open vraag. Onder jouw verantwoordelijkheid valt bijvoorbeeld ook het telefonisch contact en persoonlijk contact met klanten en leveranciers.

Stelt gegevens samen over arbeidstijd, productie en salaris op basis van tijdschrijfformulieren en andere documenten. Bekijk hieronder uitgebreide rekenvoorbeelden van belastingteruggave. Dan betaal je eenmalig € 30,- (excl. Bewaarplicht: De bewaarplicht voor de gehele administratie bedraagt 7 jaar, voor sommige documenten zijn uitzonderingen op deze regel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *